Стъпка 1
От меню старт избирате "Control Panel"
Стъпка 2
Избирате "Switch to Classic View"
Стъпка 3
Влизате в "Network Connections"
Стъпка 4
Избирате "Create a new connection"
Стъпкка 5
DoИзбирате "Next" и следвате инструкциите от снимките
Стъпка 6
Стъпка 7
Стъпка 8
Стъпка 9
Стъпка 10
Стъпка 11
В полето ISP Name пишете AlphaNet
За User name (1) пишете потребителското си име
За Password (2) си пишете паролата
За Confirm password (3) си повтаряте паролата
За повече информация:
тел: 0897 366 765